دعوت ایران از آمریکا برای حضور در مراسم تحلیف حسن روحانی؟


دعوت ایران از آمریکا برای حضور در مراسم تحلیف حسن روحانی؟

تحلیلگران بر این باورند، این اقدام می توان نخستین گام از سوی حسن روحانی میانه رو برای بهبود روابط ایران و غرب باشد.

iranvij_8034685632

 

پایگاه مصری الفجر مدعی شد:

وزارت خارجه ایران برای نخستین بار نمایندگانی را از امریکا و اتحادیه اروپا برای حضور در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت کرده است.

حسن روحانی که با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد، روز سوم اگوست رسما رئیس جمهور ایران می شود.

تحلیلگران بر این باورند، این اقدام می توان نخستین گام از سوی حسن روحانی میانه رو برای بهبود روابط ایران و غرب باشد.

روحانی طی مبارزات انتخاباتی خود از سیاست ها و رویکرد سیاست خارجی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران انتقاد کرده بود.

براساس این گزارش، وزارت خارجه ایران دعوت نامه ای برای تمام سران جهان ارسال کرده است.

همچنین کرزی رئیس جمهور افغانستان رسما برای حضور در مراسم تحلیف روحانی اعلام آمادگی کرده است.

 

gd

Advertisements