دولت کلاش و مزور به بهانه یارانه؛ حریم خصوصی مردم را شکستن


۱۹ ه‍.ش. - 1

دولت کلاش و مزور به بهانه یارانه؛ حریم خصوصی مردم را شکستن
دولت کلاش و مزور، با سو ٕ استفاده از نیاز مردم به یارانه در حقیقت اهداف خاص و بیشماری را دنبال میکند. یکی از این هدفها، مجوز قانونی گرفتن از مردم از روی اجبار و نیاز آنهاست.
در حقيقت، حتي کساني که با ثبت‌نام در سامانه اعلام نياز دريافت يارانه نقدي، اجازه بررسي اطلاعات حساب‌هاي خود را به دولت داده‌اند، صرفا براي اين مقصود، چنين اقدامي را انجام داده‌اند و در صورت استفاده از اين اطلاعات براي ساير مقاصد، دولت و مقامات و ماموراني که چنين اقدامي را انجام داده‌اند، متخلف و قابل تعقيب هستند. به‌عنوان نمونه قانون مبارزه با پولشويي که در جهت کشف و تعقيب جرم و پولشويي به‌عنوان يکي از جرائم مهم، تکليف به افشاي اطلاعات معاملات مشکوک را وضع کرده است، مقرر مي‌دارد: «اطلاعات و اسناد گردآوري‌شده در اجراي اين قانون، صرفا در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاي اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد.» به‌نظر مي‌رسد اين حکم عينا درخصوص اطلاعات جمع‌آوري شده براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها جاري باشد.

در نهايت، گام اصلی، شفافيت در بررسي اطلاعات حساب‌هاي اشخاص است. به عبارت ديگر، مهم است که مردم بدانند کدام مقامات و ماموران در کدام دستگاه و نهاد و طي چه فرآيند و تشريفاتي به اطلاعات حساب‌هاي ايشان دسترسي پيدا کرده‌اند. هر گونه ابهام و عدم شفافيت در اين مورد، موجب تشديد نگراني‌ها و تقويت شايعات در رابطه با نحوه عملکرد دولت خواهد شد و ميزان اعتماد و همکاري مردم با دولت در اجراي اين طرح را کاهش خواهد داد. در اين راستا لازم است فرآيندهاي مشخص و موثري نيز براي طرح شکايت از دسترسي‌ها و استفاده‌هاي غيرمجاز از اطلاعات مردم طراحي شود و در صورت اثبات وقوع تخلف در بررسي و استفاده از اطلاعات حساب‌ها، دولت به‌عنوان اولين مدعي با متخلفان برخورد و آنها را به دستگاه قضايي معرفي کند.
۱- مشروط بر اینکه قوانین موجود به واقع صحیح اجرا گردد! حال آنکه سوابق گذشته نشاندهنده این است که تاکنون هیچ قانونی در جهت حفظ منافع مردم و برای مردم و مصالح آنان اجرا نشده است!
۲- مردمی که نیازمند دریافت یارانه میباشند، هرگز قادر نخواهند بود که پولشویی و … داشته باشند! حال آنکه آنانی که در رانتخواری و پولشویی یَدِطُولائی دارند؛ اصولاً تحت هیچ شرایطی ثبت نام نخواهند نمود، تا بواسطه آن، مجوز دسترسی به حساب شخصی خود را به دولت کلیدار و حلال مشکلات معیشتی!! مردم بدهند!
۳- دولتی که طلایه دار حفاظت از صیانت و حریم خصوصی مردم را دارد! اصولاً چگونه به خود حق تجسس در این حریم مقدس را به بهانه واهی، میدهد؟! مگر نه اینکه در اخبار خود در رسانه های داخلی و برون مرزیش، اذعان به نقل اخبار شکسته شدن حریم خصوصی شهروندان سایر ملل توسط دولتهای مطبوعشان را؛ منعکس میکند؟!

پاورقی:

مثل معروف و حدیث گونه ناقل از مراجع شرع خود دارند که: رطب خورده، کی کند منع رطب خوار؟!
دروغ و تزویر و ریا و فریب مردم تا به کی؟!
الملک الیبغی مع الکفر، ولا یبغی مع الظلم. این شعار در سرودهای اوایل انقلاب؛ علت و عامل اصلی حرکت مردمی و انقلاب آنان در خصوص به اصطلاح ظلم حکومت پهلوی به مردم بود؛ بسیار خوانده میشد!
کجاست آن عدالت؟ کجاست آن شعارهای خیرخواهانه برای تعالی و منزلت و زندگی فارغ از درد و رنج و تبعیض و دمکراسی! برای مردم؟!

سند : معاون وزیر اقتصاد: هرکس برای دریافت یارانه ثبت‌نام کند این اجازه را به ما می‌دهد که به حسابش سرکشی کنیم.

لینک این سخن این وزیر: 

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1286/1/2554/0

۱۹ ه‍.ش. - 1

 

 

 

Advertisements

William and Kate Bowl Each Other Over With a Game of Cricket


William and Kate Bowl Each Other Over With a Game of Cricket (1) William and Kate Bowl Each Other Over With a Game of Cricket (2) William and Kate Bowl Each Other Over With a Game of Cricket (3) William and Kate Bowl Each Other Over With a Game of Cricket (4) William and Kate Bowl Each Other Over With a Game of Cricket

 

Almost bowled over!

The Duchess of Cambridge narrowly avoids getting hit in the head by a ball
as she plays cricket in heels and a suit during game against husband Prince William

The Duchess of Cambridge gamely played a game of cricket against her husband on Monday in New Zealand and had to duck when he almost bowled a ball into her head.
The couple were at an engagement in Christchurch to publicize the Cricket World Cup, which comes to the city in 2015, when they were roped into an impromptu knockabout.

William and Kate Bowl Each Other Over With a Game of Cricket

Despite being formally dressed, the Duke and Duchess of Cambridge enjoyed a game of cricket in Christchurch, NZ.

via: http://www.nidokidos.org


 

182511

 

 

LOVE


There are times when we are shy to express our love for fear of embarrassing the other person or embarrass ourselves hesitate to say «I love you» and try to communicate the idea in other words.
We say, «Take care» «Do not drive fast,» «Be good» «No fumes». But these really are different ways to say «I love you» «You’re important to me» «I care what happens to you» «I want you to be wrong.» We are sometimes very strange. The only thing I want to say and the only thing to say is the only thing to say NO NO dare to say it. And yet because the feeling is real and the need to say is so strong we use other words and signs to say what we really mean. And many times the meaning never communicated at all and the other person feels ignored and unloved. So we must LISTEN TO LOVE in the words that other people tell us. Sometimes the explicit words are necessary, but more often the way of saying things is even more important. A nickname that lovingly carries more affection and love that the feelings are expressed so insincere An impulsive kiss hug or say «I LOVE YOU» even though the words say something different. Any expression of a person’s concern for another says «I love you». Sometimes the expression is vulgar sometimes even cruel. Sometimes we must look and listen very carefully to the love they contain. But very often it is there under the surface. A mother may nag her son constantly about his grades or for not cleaning his room. The son may hear only the nagging, but if you listen carefully you will hear the love underneath the nagging. His mother wants him to do the right thing to be successful. Unfortunately their concern and love for his son emerge in his scolding. But it is also love. A daughter returns home late after his father’s permission and confronted with bitter words. The daughter may hear only the anger, but if you listen carefully if you really listen you will hear the love under the anger. «I was worried about you,» says the father «because I care and because I love you.’re Important to me.» We say «I love you» in many ways: With birthday gifts with little notes and drawn with smiles and sometimes with tears. Sometimes we show our love when we remain silent without a word and sometimes even talking abruptly. Many times we have to show love by forgiving someone who has not listened to the love we have tried to express, and we still only understand and expect to hear … The situation is that love does not always understand the language of love that the other person is using. A girl may use tears or emotions to say what you mean and her boyfriend may not understand her because he expects her to speak the language of it. We must therefore strive Play Love Actually The truth is that people in our world we rarely hear each other. We heard the words but did not hear in the actions that accompany those words or other factions. People just listen rejection or misunderstanding. They see the love that is there under the surface even when the words sound bitter. We love to listen to those around us. If we listen carefully we will discover that we are much more loved than we think. Listen to love and discover that after all the world is a loving place.


LOVE is happy.
It makes us laugh.
It makes us sing.
It makes us look for a reason.
It makes us mourn.
It makes us ask.
It makes us give.
But above all things.
It makes us LIVE.


Not the presence or absence of people that makes the difference because a person can not be lonely even when alone. Sometimes it is good to be alone. But that does not make us lonely.
It is not a matter of being present WITH someone. The matter is to be present TO someone.
So remember: If you love someone tell them. Remember to always say what you feel. Never be afraid to express yourself.
Take this opportunity to tell someone what they mean to you. Seize the day and have no qualms. And the most important thing. Stay close to your real friends and your family because it helped you become the person you are today and that’s the most important. You can pass this message to your friends in my particular case I wish to convey my love and express it in the same language of you my friends. I really love you and hear your love for me. The difference between expressing love and the bitterness is the bitterness that sometimes last longer.

<Via: Murli dhar Gupta <mdguptabpl@gmail.com

عشق چیست؟


 

 

e8e2751a4deebb2445eda39f22330cf9

اي که‌ می‌پرسی‌ نشان‌ عشق‌ چیست‌
عشق‌ چیزی‌ جز ظهور مهر نیست
‌عشق یعنی مهر بی‌چون و چرا
عشق یعنی کوشش بی‌ادعا
عشق یعنی عاشق بی‌زحمتی
عشق یعنی بوسه بی‌شهوتی
عشق یعنی دشت گل کاری شده
در کویری چشمه‌ای جاری شده
یک شقایق در میان دشت خار
باور امکان با یک گل بهار
عشق یعنی ترش را شیرین کنی
عشق یعنی نیش را نوشین کنی

عشق یعنی این که انگوری کنی
عشق یعنی این که زنبوری کنی
عشق یعنی مهربانی در عمل
خلق کیفیت به کندوی عسل
عشق یعنی گل به جای خار باش
پل به جای این همه دیوار باش
عشق یعنی یک نگاه آشنا
دیدن افتادگان زیر پا
عشق یعنی تنگ بی ماهی شده
عشق یعنی ، ماهی راهی شده
عشق یعنی مرغ‌های خوش نفس
بردن آنها به بیرون از قفس
عشق یعنی جنگل دور از تبر
دوری سرسبزی از خوف و خطر
عشق یعنی از بدی ها اجتناب
بردن پروانه از لای کتاب
در میان این همه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر
ای توانا ، ناتوان عشق باش
پهلوانا ، پهلوان عشق باش
عشق یعنی تشنه‌ای خود نیز اگر
واگذاری آب را بر تشنه تر
عشق یعنی ساقی کوثر شدن
بی پر و بی پیکر و بی سر شدن
نیمه شب سرمست از جام سروش
در به در انبان خرما روی دوش
عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از درمانده‌ای درمان کنی
عشق یعنی خویشتن را نان کنی
مهربانی را چنین ارزان کنی
عشق یعنی نان ده و از دین مپرس
در مقام بخشش از آیین مپرس
هرکسی او را خدایش جان دهد
آدمی باید که او را نان دهد
عشق یعنی عارف بی خرقه ای
عشق یعنی بنده ی بی فرقه ای
عشق یعنی آنچنان در نیستی
تا که معشوقت نداند کیستی
عشق یعنی جسم روحانی شده
قلب خورشیدی نورانی شده
عشق یعنی ذهن زیباآفرین
آسمانی کردن روی زمین
هر که با عشق آشنا شد مست شد
وارد یک راه بی بن بست شد
هرکجا عشق آید و ساکن شود
هرچه ناممکن بود ممکن شود
درجهان هر کارخوب و ماندنی است
رد پای عشق در او دیدنی است
سالک آری عشق رمزی در دل است
شرح و وصف عشق کاری مشکل است
عشق یعنی شور هستی در کلام
عشق یعنی شعر، مستی؛ والسلام

اينگونه نگاه کنيم:


 

Aging and loneliness

اينگونه نگاه کنيم:

1. مرد را به عقلش نه به ثروتش
2. زن را به وفايش نه به جمالش
3. دوست را به محبتش نه به کلامش
4. عاشق را به صبرش نه به ادعايش
5. مال را به برکتش نه به مقدارش
6. خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
7. اتومبيل را به کاراييش نه به مدلش
8 . غذا را به کيفيتش نه به کميتش
9.درس را به استادش نه به سختيش
10. دانشمند را به علمش نه به مدرکش
11. مدير را به عمل کردش نه به جايگاهش
12. نويسنده را به باورهايش نه به تعداد کتابهايش
13. شخص را به انسانيتش نه به ظاهرش
14. دل را به پاکيش نه به صاحبش
15. جسم را به سلامتش نه به لاغريش
16. سخنان را به عمق معنايش نه به گوينده اش

موتور جستجوي پارسي جو


موتور جستجوي پارسي جو

 موتور جستجوگر پارسی جو

امروزه موتورهاي جستجو از ارکان اصلي توسعة فناوري ارتباطات و اطلاعات درکشورهاي پيشرفتهبه حساب مي‌آيند. در کشور ما نيز سامانة پارسي‌جو به عنوان اولين موتور جستجوي بومي کشور با تلاشهاي چهارسالة گروه بيست نفره از متخصصان ايراني طراحي و پياده سازي شده است.

هدف اصلي پارسي‌جو ارائة سرويس جستجوي فارسي و ديگر سرويسهاي بومي مبتني بر وب به مردم ايران زمين‌ مي‌باشد.

پارسي جو يک موتور مستقل بوده و از هيچ موتور جستجوي ديگري استفاده نمي‌کند. در حال حاضر، پارسي‌جودر آدرس http://www.parsijoo.ir قابل دسترس است.

صفحة اول پارسي‌جو

اگرچه پارسي‌جو هم‌اکنون در مرحلة آزمايشي قرار دارد، ليکن در حال حاضر نيزبسياري از قابليتهاي مهم آن توسط عموم مردم قابل استفادهاست.از مهمترين اين قابليتها مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

الف) امکان جستجوي متن در بيش از ۲۰۰ ميليون صفحة وب فارسي

اين صفحات وب از طريق گذرگاه رسمي شبکة کشور انتخاب شده‌اند، لذا داراي محتويات امن و مطمئن مي‌باشند.

پارسي‌جو مجهز به خطاياب و پردازشگر عبارات فارسي براي رفع خطاهاي احتمالي در پرسشهاي کاربران مي‌باشد.

در قسمت جستجوي وب مي‌توان از شگردهاي مختلفي نظير نمايش آب و هوا و اوقات شرعي يک شهر در چند روز آيندهاستفاده نمود.

بعلاوه، صفحة اول پارسي‌جو حاوي اطلاعات مفيدي در مورد تاريخ و ساعت، دما، اوقات شرعي و آب و هواي کنوني شهر مي‌باشد.

در نسخة آزمايشي فعلي، نتايج جستجو در بسياري از پرسشهاي کاربران قابل رقابت با موتورهاي جستجوي برجسته نظير گوگل و بينگ مي‌باشد.

بزودي، نسخة جديدي از پارسي‌جو به بهره‌برداري مي‌رسد که امکان جستجو در بيش از ۳۰۰ ميليون صفحه وب فارسي و در زماني بسيار کوتاهتر را فراهم مي‌سازد.

در ضمن، کيفيت صفحات انتخابي نيز از نظر ارزش اطلاعاتي و رتبه‌بندي بهبود قابل توجهي يافته است.

جستجو در وب

استفاده از شگردهاي جستجو (براي مثال، پيش‌بيني آب و هواي يک شهر در چند روز آينده)

ب) امکان جستجوي تصوير در بيش از ۱۰ ميليون عکس

اين تصاوير عمدتاً از صفحات وب فارسي استخراج شده‌اند و همانند جستجوي وب، سرويس جستجوي تصوير نيز تا حد امکان داراي محتويات امن و مطمئن مي‌باشد. بزودي، پارسي‌جو قادر به جستجو در بيش از ۳۰ ميليون عکس موجود در وب خواهد بود.

جستجو در تصاوير

ج) سرويس ترجمه

اين سرويس قابليت ترجمة دو زبانة متن از فارسي به انگليسي، انگليسي به فارسي و پينگليش به فارسي را دارا مي‌باشد. نسخة آزمايشي اين سرويس به صورت روزانه در حال بهبود و بروزرساني مي‌باشد.

سرويس ترجمه

د) امکان جستجوي علمي در بيش از يک ميليون مقالة فارسي و دانلود آنها

ه) امکان جستجو و دانلود نرم افزار، بازي، فيلم و انيميشن از سايتهاي مجاز دانلود فارسي

گفتني است نسخة موبايل پارسي‌جو نيز به بهره‌برداري رسيده است و تمام سرويسهاي فوق به راحتي با استفاده از گوشي‌هاي هوشمند تلفن همراه و از طريق آدرس http://www.parsijoo.irدر دسترس مي‌باشند.

معماري پارسي­جو

پارسي جو از سه بخش اصلي تشکيل شده است.

الف) خزشگر (crawler) :

خزشگر پارسي‌جو که Parsijoo نام دارد به صورت هوشمند وب را پيمايش نموده و صفحات را جمع آوري مي­کند. در حال حاضر خزشگر پارسي‌جو، قادر به خزش دويست ميليون صفحه وب به صورت متوالي مي­باشد.

نسخه جديد آن که بزودي بر روي وب قرار مي­گيرد قادر است بيش از يک ميليارد صفحه وب را جمع­آوري کند. در اين بخش اسناد وب فارسي با يک سياست مناسب بر مبناي پوشش و تازگي از وب جمع‌آوري مي‌شو‌ند.

يکي از مباحث مهم اين بخش کشف صفحات مهم فارسي مي‌شود که اين عمل با استفاده از الگوريتمي به نام FICA+ انجام مي‌گيرد.

روش FICA+ که توسط طراحان پارسي جو ارائه شده است صفحات مهم فارسي را با استفاده از روش يادگيري تقويتي کشف کرده و سپس بارگذاري مي‌کند.

ب) نمايه ساز:

در اين بخش متن خالص از اسناد فارسي (مانند HTML، DOC و PDF) بارگذاري شده، توسط خزشگر استخراج شده و با توجه به خصوصيات زبان فارسي نرمال سازي شده و سپس عمل نمايه سازي انجام مي‌گيرد.

در اين بخش از يک پردازشگر فارسي براي پردازش کلمات و عبارات فارسي استفاده مي­شود که اين پردازشگر قادر است عمليات فاصله گذاري و يکسان سازي کدينگ‌هاي استفاده شده را انجام دهد.

همچنين تصاوير و بقيه اسناد در اين بخش پردازش مي­شوند. کل اين مجموعه عمليات بر روي يک بستر توزيع شده اجرا مي­گردد.

ج) بخش بازيابي و جستجو:

اين بخش که به صورت برخط عمل مي کند و با کاربر در ارتباط است، در ابتدا پرس‌جو را از کاربر گرفته و پس از پردازش آن، اسناد مرتبط را از بخش نمايه‌ساز بازيابي مي‌کند.

در نهايت اسناد با استفاده از روش‌هاي هوشمند رتبه بندي مانند الگوريتمهايA3Crank و DistnaceRankرتبه بندي گرديده و به کاربر ارائه مي شوند.

اين دو الگوريتم نوين توسط تيم پارسي‌جو طراحي و ارائه شده‌اند.

gd

زنان سفيد پوش شهر ورزنه از مناطق کویری ایران Women wearing white, Varzaneh city, the desert regions of Iran


زنان سفيد پوش شهر ورزنه از مناطق کویری ایران

ورزنه را به دليل زنان و دختران چادر سفيد، سفيدترين شهر ايران مي نامند. مقابله با گرماي شديد تابستاني، قرار گرفتن در نقطه کويري و استفاده از پنبه از جمله دلايلي است که پوشيدن چادر سفيد را به سنتي ديرينه تبديل کرده است.

Women wearing white, Varzaneh city, the desert regions of Iran

Varzaneh due to women and girls in white veils, known as the whitest city in Iran. Cope with the intense heat in summer, being in the desert and the use of cotton, including White women the reasons that have made the long tradition of wearing a white veil.

1369410025285

1369410037238 1369410049186 1369410058134 1369410067551 1369410079919

gd