هزينه درمان دربخش دولتي 43 درصد افرايش يافت


 

1395209254257

هزينه درمان دربخش دولتي 43 درصد افرايش يافت

مديرکل بيمه‌هاي سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از تصويب سرانه حق بيمه درمان سال آينده به ميزان 21 هزار و 500 تومان در آخرين جلسه شوراي عالي بيمه در سال 92 خبر داد.

دکتر رضا حسين‌پور به ديگر دستور جلسه شوراي عالي بيمه اشاره کرد و گفت: تعيين تعرفه درمان بخش خصوصي ديگر دستور پنجاه و سومين جلسه شوراي عالي بيمه بود که تصميم‌گيري در مورد ميزان نهايي آن به سال آينده موکول شد.

وي با اشاره به اينکه پيوست‌هاي نظارتي تعرفه درمان بخش خصوصي تا پايان فروردين ماه سال آينده تکميل مي‌شود، اظهار کرد: اين پيوست‌ها تا پايان فروردين ماه کامل شده، بنابراين تعيين تعرفه درمان بخش خصوصي و پيوست نظارتي آن به اولين جلسه شوراي عالي بيمه در سال آينده موکول شد.

تعرفه درمان بخش دولتي در جلسه قبلي شوراي عالي بيمه مصوب و به هيات دولت ارسال شده است و خبرها حاکي از رشد 43 درصدي تعرفه درمان بخش دولتي در سال 93 است.
اين در حالي است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سرانه حق بيمه درمان افراد تحت پوشش کميته امداد و بيمه‌شدگان کشوري و لشگري 6 درصد حقوق و دستمزد و سرانه حق بيمه درمان بيمه‌شدگان تامين اجتماعي 9 درصد حقوق و دستمزد تعيين شده است.

به گزارش ايسنا، تعيين سرانه حق بيمه درمان 21 هزار و 500 توماني در جلسه شوراي عالي بيمه براي بيمه‌شدگان صندوق بيمه ايرانيان، سربازان و ساير اقشار جامعه لحاظ خواهد شد.

 

نظریه:

هزینه درمان در این کشور ماتم زده و درمانده که هر روز به فقرای آن افزوده میگردد! و اغنیای آن غنی تر و متمولتر! و دولتیان و مقامات گردن کلفت آن، روزبروز بر داراییها و نقدینگیهای خود میافزایند! دست از سر این قشر مستضعف و کم درآمد و همیشه بیمار! برنداشته و بجای ارزان کردن و حتی رایگان نمودن خدمات بهداشتی و درمانی ایشان، اقدام نمایند؛ بر نرخها و تعرفه ها میافزایند!

دولت کریمه کلیددار و قفل گشای اقتصاد!!!!! افسار گسیخته ، بجای درمان و ایجاد و تدابیر در جهت آرامش اقتصادی؛ بر این لجام گسیختگی و فوران افزایش قیمتها، با بی خردی و ناکارآمدی خود، بنزین در شعله های آتش این اقتصاد و قیمتها و تورم ، ریخته و آنرا شعله ورتر مینماید.

کلیدداری که قصد بر آرامش دادن به این تورم ووو را داشت!!! هم اکنون به استناد صریح  در گزارش سه ماهه خود در تلویزیون دولتی و به عموم مردم رسما اعلام نمود که سه ماهه نمیشود این اقتصاد مرده را احیا نمود! حال خود بر این میت، خاک ریخته و بتن آرمه نیز؛ میافزاید!!!

 

 

Advertisements