ایرانگردی — عمارت و خانه تاريخي مستوفي


image

image

image

image

عمارت و خانه تاريخي مستوفی

عمارت و خانه تاريخي مستوفي از بناهاي زيباي تاريخي استان خراسان جنوبي در بشرويه و داراي سبک معماري منحصر به فردي مي باشد که در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است.

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.