ایرانگردی — باباگرگر در انتظار مسافران نوروزي


image

image

باباگرگر در انتظار مسافران نوروزي

باباگرگر(قروه)، روستايي از توابع بخش مرکزي شهرستان قروه در استان کردستان است که در حدفاصل بين شهرستان‌هاي قروه و بيجار قرار گرفته است که براي رفتن به باباگرگر(babagurgur) بايد قبل از رسيدن به ورودي شهر قروه، به فرعي سمت راست بپيچيد و از شهر دلبران عبور کرد.

این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.