ايرانگردي/ «شاه ميلرزان» روستايي زيبا در دل تالش


image

ايرانگردي/ «شاه ميلرزان» روستايي زيبا در دل تالش

در مسير بازديد روستايي اين چنين زيبا را در دل کوه و جنگل تصو نميکردم.خانه هاي روستايي مشرف به بقعه است و بقعه بخشي از حاشيه غربي ميدان را تشکيل مي دهد.

اين بقعه در خطبه سراي تالش واقع است.از داخل بازار خطبه سرا يک راه فرعي باز مي شود.اين راه علائم جذب کننده و راهنما براي محور زيبا و حذاب شاميلرزان ندارد.

براي رسيدن به اين بقعه و روستا آن از روستاهاي:اشيک آغاسي،کلات(کلات مشايخ)،انبوه،ميناچون وبينون در داخل جنگل يا رودخانه و دره اي مملو از درخت عبور کرده و پس از طي 18 کيلومتر به روستاي ييلاقي-زيارتي شاميلرزان مي رسيم.

در آغاز راه مزارع برنج و مرکبات فراوان ديده مي شود.سقف خانه ها با سفال پوشانده شده است.از 5کيلومتر که روستاي اشيک آغاسي و کلات به پايان مي رسد،جاده خاکي آغاز مي شود.در دور طرف جنگل با شي45 درجه همه جا را فرا گرفته است.

عبور رودخانه،دره اي فراخ تر و عميق،درختان تنومند،ستيغ هاي قله هاي مقابل و تنوع رنگ در جنگل مناظر بکر و جذابي را در محور بوجود آورده است.قبل از شاميلرزان جاده اي خاکي وجود دارد که خطبه سرا را به اردبيل متصل ميکند.

در روستاي کلات مشايخ آثار برجاي مانده از عشاير ديده مي شود در8کيلومتري و در ارتفاع تقريبي 327 متري قهوه خانه اي رونق دارد،درروستاي بينون طرح بهره برداري از جنگل اجرا مي شود و رودخانه ها بزرگ که از ييلاق شاميلرزان شروع مي شود از وسط محل ميگذرد.پس از اين محل به روستا و بقعه شاميلرزان مي رسيم.بقعه در ارتفاع 924 متري از سطح درياي آزاد و در وسط روستاي پرجمعيت و آباد واقع است.

در مسير بازديد روستايي اين چنين زيبا را در دل کوه و جنگل تصو نميکردم.خانه هاي روستايي مشرف به بقعه است و بقعه بخشي از حاشيه غربي ميدان را تشکيل مي دهد.بقعه متعلق به امام سلطان محمود شاه دينوري از عارفان قرن هشتم هجري قمري و به روايتي از فرزدان امام زين العابدين(ع) است.

در محو طه درختان شمشاد به وفور ديده مي شد.بقعه در داخل اتاقي قرار دارد.دور تا دور اتاق بوسيله ايوان احاطه شده است.
متاسفانه ترک هاي عميق و جدي برداشته و حسب الظاهر اوقاف هيچ اقدام جدي براي حفظ اين بنا انجام نداده است.به رغم دوري راه و نداشتم علائم و راهنما،مورد بازديد گردشگران قرار ميگيرد.

علاوه بر اين درحياط بقعه يک ميدان بزرگي وجود دارد که مهمانان شاميلرزان در آنجا اتومبيل يا وسايل نقليه خود را متوقف ميکنند و روانه خانه هاي مردم مهمان نواز شاميلرزان مي شوند.همچنين در ايام محرم و اعياد اسلامي،بخصوص عيدقربان زائران زيادي به محل مي آيند.

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.