فروش کنیز زنجیر شده در سوریه! کاری از گروه قرون وسطایی عوامل درگیر در سوریه!


image

فروش کنیز زنجیر شده در سوریه!

پایگاه اینترنتی «الاهرام الجدید الکندی» تصویری را به نقل از فعالان سیاسی منتشر کرده که در شرح آن چنین نوشته است:

«تصویری که می‌بینید، صحنه‌ای از یک فیلم سینمایی نیست بلکه بخشی از یک واقعیت تلخ است که این روزها در مناطقی از سوریه (تحت تصرف جبهه النصره و داعش) درحال وقوع است».

تصویر تعدادی از زنان چادری با صورت‌های پوشیده با تور سیاه اما قابل تشخیص را نشان می‌دهد درحالی که به زنجیر کشیده شده‌اند و مردی شمشیر به دست آنان را در خیابان‌ها به قصد فروش – بعنوان کنیز – می‌گرداند. بعضی می‌گویند آنها زنان شیعه هستند که پس از کشتن همسرانشان توسط القاعده، به بردگی گرفته شده‌اند.

نظریه:

آیا قرون وسطی است؟
چرا کسی این وقایع شرم آور و ننگین را نمی بیند؟
وجدانها کجا خوابیده است؟
چرا هیچکس پاسخگو نیست؟
چرا هیچ مقام و مجتمع بین المللی صدایش درنمیآید؟
کاری به حق بودن یا نبودن رژیم اسد ندارم، کاری به عقاید گروهای درگیر ندارم، حرفم اینه که این جنگ نیست! این جنایت جنگیست!

لطفا؛ اگر وجدان بیداری دارید، که قطعا دارید، به گوش جهانیان برسانید. همین.

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.