قديمي ترين نسخه پزشکي جهان


image

قديمي ترين نسخه پزشکي جهان

يک دندانپزشک طي مطلبي در صفحه شخصي اش در شبکه اجتماعي فيس بوک، تصويري از «کهن‌ترين نسخه پزشکي جهان» را به نمايش گذاشته است.

در توضيح اين نسخه نوشته شده است:

«اين نسخه با قدمت چهار هزارساله، قديمي ترين نسخه پزشکي است که در سال ۱۹۳۰ در خرابه هاي نيپور عراق کشف شده است و هم اکنون در موزه دانشگاه پنسيلوانيا آمريکا نگهداري مي شود.

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.