ايرانگردي – قلعه وکيل اراک


image

image

image

قلعه وکيل اراک

قلعه حاج وکيل مربوط به اواخر دوره قاجار است که در شهر اراک و در تاريخ 26 آبان 1375 با شمارهء ثبت 1771 به‌عنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

باني اين بنا در اصل يک شرکت تجاري انگليسي به نام زيگلر بود که پس از انحلال، قسمتي از آن توسط يکي از متمولين شهر اراک به نام حاج محمد حسين ميثمي وکيل خريداري شد و از آن پس به نام قلعه حاج وکيل شهرت يافت.

ساختمان فعلي بخش کوچکي از کل مجموعه اوليه است و قسمت وسيعي از آن با خانه‌هاي مسکوني تبديل شده، اکنون اين بنا دانشگاه جامع علمي کاربردي صنايع دستي است.

این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.