ایرانگردی – «تنگ تيزاب»، گذرگاهي که نبايد از دست بدهيد


image

image

image

image

image

«تنگ تيزاب»، گذرگاهي که نبايد از دست بدهيد

تنگ تيزاب منطقه‌اي تفريحي و گردشگري در استان فارس است.
تنگ تيزاب در ۲۹ کيلومتري شمال غرب شهراردکان فارس، مرکز شهرستان سپيدان و ۹۰ کيلومتري شيراز قرار دارد. در اين تنگ رودخانه‌اي جاريست که آب آن از کوه‌هاي سپيدان سرچشمه مي‌گيرد.

تنگ تيزاب گذرگاه يکي از شعبه‌هاي رودخانه بشار است. اين رودخانه آبي شيرين دايمي دارد و مورد استفاده شرب و کشاورزي است.

گونه‌هاي مختلف ماهيان بومي نيز در آن ديده مي شوند. تنگ تيزآب از پوشش جنگلي مناسب برخوردار است و درختان آن را بيشتر بنه، بادام، بلوط و بيد تشکيل مي ‌دهند.

تنوع گونه‌هاي درختي و عبور يک رودخانه دايمي از جمله ويژگي ‌هاي اين منطقه‌اند. تنگ تيزآب تابستان‌هاي خنک و خوش آب و هوا و زمستان‌هايي سرد ولي قابل تحمل دارد.

طبيعت کوهپايه‌اي توأم با پوشش جنگلي و رودخانه دايمي، منظره‌اي زيبا را در دل تنگ تيزاب به وجود آورده و جاذبه‌هاي اين گردشگاه را فزوني بخشيده است. راه کوهستاني ممسني ـ سپيدان از کنار اين تنگه عبور مي ‌کند.

معمولا در فصل‌هاي مساعد به ويژه در بهار، در ورودي اين تنگ کمپ هايي داير شده و چادرهايي براي اقامت نصب مي گردد که مورد استفاده بازديدکنندگان قرار مي گيرد

آدرس: ۲۹ کيلومتري شمال غرب اردکان فارس

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.

یک دیدگاه برای ”ایرانگردی – «تنگ تيزاب»، گذرگاهي که نبايد از دست بدهيد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.