تشخيص سريع‌تر سرطان پوست به کمک تلفن همراه با دستاورد ابداعي دختر ايراني


image

تشخيص سريع‌تر سرطان پوست به کمک تلفن همراه با دستاورد ابداعي دختر ايراني

يک دانشمند ايراني موفق به توليد ميکروسکوپ کوچکي به اندازه شصت دست شده که در ترکيب با دوربين تلفن هوشمند مي‌تواند به تشخيص سرطانهاي پوست کمک کند.

دستاورد «مريم صادقي»، موسس يک شرکت رايانه‌اي در ونکوور، به فرد اجازه مي‌دهد تا به جمع‌آوري و کنترل تصاوير خالهاي مشکوک و در صورت نياز، ارسال آنها به متخصص براي تعيين احتمالي سرطاني بودن آنها بپردازد.

صادقي که چندي پپيش از سوي دانشگاه سايمون فريزر به عنوان کارآفرين سال 2013 انتخاب شد، گفت: ما مي‌توانيم ضرورت حضور در کلينيکها را کاهش داده و کيفيت مراقبت بهتري را با در اولويت قرار دادن بيماران نيازمند به دسترسي سريع ارائه کنيم.

دانستن اينکه افراد بايد روزها، هفته‌ها و حتي ماهها براي تعيين ميزان خطرناک بودن خالهاي مشکوک خود منتظر بمانند، صادقي را بر آن داشت تا اين ابزار تلفن هوشمند را طراحي کند.

متخصصان پوست در تشخيص سرطان پوست بر نشانه‌هاي بصري تکيه مي‌کنند؛ در اينجاست که ارزش سيستمي که به کاربران اجازه مي‌دهد تا پوست خود را بررسي کرده و تصاوير را براي تحليلهاي بيشتر به متخصصان بفرستد، نمايان مي‌شود.

کلينيکهاي شلوغ، زمانهاي طولاني انتظار و هزينه‌هاي بالاي سفر براي بيماران، چالشهايي است که با سيستم تشخيص فعلي همراه بوده و دستگاه MoleScope براي کاهش اين موانع ابداع شده است.

اين سيستم مي‌تواند در مناطق روستايي و دورافتاده که دسترسي آسان به متخصصان پوست ندارند، از کاربرد زيادي برخوردار باشد.
صادقي همچنين مديريت مرکز جديد بهداشت دانشگاه سايمون فريزر را برعهده داشته که با هدف سرعت بخشيدن به فناوريهاي بهداشتي ساخته شده توسط دانشجويان و محققان اين دانشگاه تاسيس شده است.

نظریه:
آفرین به ایرانی و خصوصا زنان دانشمند ایرانی، که نبوغ ایرانیان زبانزد خاص و عام در پهناور این کهکشان خاکی گسترده است.
باید قدر این چنین نوابغ ایران عزیز را دانست و افتخار کرد که ما ایرانی هستیم و نژاد برتر با سوابق درخشان و کهن و بنیانگذار حکومت مردمی توسط اجداد سلف خود هستیم.
آفرین بر این زن فوق العاده ایرانی.
افتخار بر همه ایرانیان و مبارک باد این اختراع بر آنان.

این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.