عکس این دختر ایرانی یکی از بهترین عکس های سال ۲۰۱۳


image

عکس این دختر ایرانی یکی از بهترین عکس های سال ۲۰۱۳

مجله تایمز آمریکا، در آلبومی منتخب از بهترین عکس های سال ۲۰۱۳ خود عکسی را نیز از ایام انتخابات خرداد ماه سال جاری در ایران انتخاب کرده است.

این عکس در روز  ۱۰ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۰ خرداد ۱۳۹۲) و در جریان کمپین انتخاباتی دکتر عارف یکی از هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در تهران گرفته شده است که تصویر یک دختر ایرانی در آن دیده میشود .

تصویر مرکزی این عکس خانم یاسمن کریمی ۲۳ ساله یکی از حامیان دکتر عارف است. که به عنوان عکس منتخب این مجله انتخاب شده است.

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.