ایرانگردی – سفري خاطره انگيز به «قلعه مانداگارانا» در مرند


image

image

image

image

سفري خاطره انگيز به «قلعه مانداگارانا» در مرند

اين قلعه در قسمت شرقي شهر مرند واقع شـده و آثار بجاي مانده از آن نشان ميدهد که اين قلعـه در هزاره چهارم قبل از ميلاد يعني ۶۰۰۰ سال پيش بنا گرديده است و لاديميرمينورسکي اين قلعه را ازنوع قلعه هاي خشتي او را رکويي ميداند که در حمله سارگون دوم پادشاه آشور تخريب شده است.

ويليام جکسون امريکائي نيز قلعه مرند را باقيمانده يکي از آتشکده هاي دوره ساساني مي شمارد و مي گويد که مرند روزگاري در عهد ساسانيان پايتخت شهرستان ( واسپورگان ) بوده است. واژه گول تپه که به اين قلعه اطلاق مي شود شکل پهلوي و آذري گل فارسي است که معناي آتش وافگر آتش و شعله آتش دارد.

کول در ترکي به معني خاکستر و در کردي به معني آتش است منطقه ي وسيعي است که در پشت گورستان عمومي باغ رضوان مرند در داخل باغ هاي مشجر قرار دارد که در اثر خاکبرداري وسيع جهت کود باغات و کف کوره هاي آجرپزي ، از صورت يک تپه ي مرتفع بصورت يک گودال وسيع در آمده است.

اين منطقه نزديک رودخانه ي زيلبر واقع است و ثابت کننده ي حرف پدرانمان که عقيده دارند زماني رودخانه ي زيلبر از وسط شهر مرند مي گذشته است ،که با تخريب مرند قديم در اثر سيل يا جنگ و يا زلزله ، باقيمانده ي اهالي مرند از دامنه هاي کوه سانبوران به طرف دامنه هاي کوه ميشوو نقل مکان کرده اند و اين آتشکده به مرند قديم تعلق دارد.

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.