نانسی عجرم خواننده گستاخ، بی ادب، بی فرهنگ، بی تربیت؛ برای دلجویی از ایرانی ها ترانه فارسی می خواند


image

این خواننده زن که مواضع خصمانه اونسبت به غیرعرب شهرت خاصی پیدا کرده با فراتر گذاشتن پای خود از جنگ لفظی با ایرانی ها هر یک از علاقمندان او که با شناسه اینترنتی ایران وارد سایت او میشدند با پیغام گستاخانه ای ازسوی وی مواجه میشدندکه در آن ایرانی ها را موجوداتی کثیف تلقی میکرد.

اما ظاهرا او تصمیم گرفته برای دلجویی ازایرانی ها بزودی ترانه فارسی بخواند. خواننده پاپ لبنانی که هنوز گستاخی او علیه ایرانیان فراموش نشده درتلاش برای دلجویی از طرفدارانی است که بخاطر توهین او به هموطنانمان او را تحریم کرده اند.

به گزارش البرز نانسی عجرم یکی از خوانندگان پاپ بیروت که کار خوانندگی را از ۸سالگی آغاز و در ۱۲سالگی اولین ترانه خود را در تلویزیون المستقبل پخش کرد چندی پیش با توهین به هموطنانمان ،کسانی که با مشخصه اینترنتی ایران وارد سایت وی میشدند را “موجود کثیف “خطاب میکرد.

این خواننده زن که مواضع خصمانه اونسبت به غیرعرب شهرت خاصی پیدا کرده با فراتر گذاشتن پای خود از جنگ لفظی با ایرانی ها هر یک از علاقمندان او که با شناسه اینترنتی ایران وارد سایت او میشدند با پیغام گستاخانه ای ازسوی وی مواجه میشدند.

دراین پیغام آمده بود: A request from Nancy Ajram , You are not allowed to enter nancy ajram official website , becos you are from Dirty country (Iran) So Go Away and dont try again ! ترجمه:این یک پیغام از طرف نانسی عجرم است شما از یک کشور کثیف(ایران)هستید.

گمشو و دیگه سعی نکن وارد بشی. این عمل گردانندگان سایت شخصی نانسی عجرم موجب ناراحتی بسیاری از ایرانیان و طرفداران فارسی زبان این خواننده پان عربیسم لبنان شده بطوریکه پس از آن ترانه های او ازسوی هموطنانمان تحریم شد. این ناراحتی موجب شده تا نانسی بفکر دلجویی از ایرانیان بیافتد.بطوریکه او در گفتگوبا شبکه ال بی سی از آمادگی خود برای اجرای یک ترانه ویژه طرفداران ایرانیش خبرداد.

وی دراین گفتگو که اشاره ای به علت این تصمیم نکرده مدعی شد: من در ایران هواداران بسیاری دارم که ترانه هایم را آنقدر دوست دارند که آنها را به زبان عربی حفظ کرده و برای همدیگر میخوانند!. وی سپس افزوده است : به احتمال بسیار در آینده ترانه ای را به صورت ویژه برای هوادارانش در ایران ارائه خواهد کرد.

نظریه:
خواننده بی تربیت، تو اگر فرهنگ داشتی به هیچیک از مراجعه کنندگان به سایت خود، بی حرمتی و بی احترامی نمیکردی. حالا که دیدی از طرفدارانت کاهش یافته و فروش آهنگهایت تنزل کرده پشیمان شده ای؟

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.