ایرانگردی – آشنایی با دیدنیهای ایران – بازار جهرم


image

image

آشنايي با بازار جهرم

بازار جهرم که از جمله آثار به جا مانده از دوران زنديه و قاجاريه است، در مرکز اين شهر در استان فارس قرار دارد
موازي با خيابان منوچهري جهرم، يک بازار تاريخي وجود دارد که بيشتر حجره‌هاي آن به پارچه‌فروشي اختصاص دارد. اين بازار شباهت زيادي به بازار وکيل شيراز دارد و در اواخر دوران زنديه ساخته شده و در دوره‌هاي بعد مرمت شده است.

بازار جهرم به وسيله حاج محمدحسين خان جهرمي در اواخر دوره زنديه و اوايل دوره قاجاريه ساخته شده است.
اين بازار از ارزنده‌ترين و بهترين نمونه‌هاي معماري دوره زنديه محسوب مي‌شود به طوري که گنبد مرتفع چهارسوق آن از نمونه‌هاي جالب و کم‌نظير طاق‌زني است.

بازار جهرم 3 کاروانسراي تقريبا مخروبه و يک چهارسوق وسيع و زيبا دارد. نور اين بازار در گذشته از طريق دريچه‌هاي تعبيه شده در بالاي حجره‌ها تامين مي‌شده است.

تمام قسمت‌هاي بازار جهرم در محل چهار سوق به 4 جهت اصلي شمال، جنوب، غرب و شرق ارتباط دارد و اکثر مغازه‌ها در همين قسمت جمع بوده و فقط يک قسمت از آن به بازار مسگرها متصل مي‌شود.

بازار مسگرها نيز در شرق بازار اصلي قرار دارد، در گذشته اين بازار مسقف نبوده است. در اين قسمت مسگران و آهنگران به توليد صنايع دستي اشتغال دارند ولي تعداد آنها اندک است.

قسمت اصلي بازار که قديمي‌ترين قسمت آن نيز است، داراي 4 درب ورودي مي‌باشد و سقف آن گنبدي شکل و دکان‌هاي آن در سطح بالاتري از سطح بازار قرار گرفته‌اند.

مهمترين کاروان‌سراهاي جهرم در جنب بازار واقع شده‌اند و از نظر کيفيت کم کم به مخروبه تبديل شده‌اند.

از بازار جهرم به‌عنوان خواهر دوقلوي بازار وکيل شيراز نام برده مي‌شود. اين بازار از نوع بازارهاي صليبي است که يک چهارسوق در وسط آن وجود دارد. اين بنا داراي چندين کاروانسرا، مسجد و حمام متصل به خود است.

بازار جهرم در سال 1352 از سوي وزارت فرهنگ و هنر با شماره 950 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد.

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.