پلي که نقشه جهان را تغيير داد


image

image

image

پلي که نقشه جهان را تغيير داد

پل «ورسک» حدود ۷۵ سال پيش در شهرستان سوادکوه استان مازندران ساخته شد، از شگفتي‌هاي ساخت اين پل عدم استفاده از هيچ سازه فلزي در ساخت آن است، اين پل در مسير راه‌آهن سراسري شمال – جنوب و در ارتفاع ۱۱۰ متري از ته دره و با دهانه ۶۶ متري و با وسايلي ابتدايي ساخته شد، اين پل دو کوه عظيم و سخت‌گذر عباس‌آباد را به هم متصل مي‌کند.

پل «ورسک» در زمان جنگ جهاني دوم به خاطر نقشي که در کمک‌رساني به اتحاد جماهير شوروي محاصر شده توسط آلمان هيتلر ايفا کرد، معروف شد و لقب پل پيروزي گرفت و به قول فرماندهان متفقين اگر نقشه ايران وجود نداشت، نقشه جهان به شکل ديگري بود.

این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.