همایون دخت قاجار دختر احمدشاه قاجار


image

همایون دخت قاجار دختر احمدشاه قاجار

: همایون‌دخت قاجار دختر احمدشاه قاجار، همچنان در قید حیات است. در این عکس همایون دخت در کنار سه فرزندش دیده می شود. عکس مربوط به سال 2010 است.

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.

یک دیدگاه برای ”همایون دخت قاجار دختر احمدشاه قاجار

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.