گران‌ترين فرش‌هاي جهان


image

image

image

image

image

image

گران‌ترين فرش‌هاي جهان

قاليچه ابريشيم اصفهان – قيمت: 4 ميليون و 450 هزار دلار

فرش زيگلر – قيمت: 182 هزار و 500 دلار

زيگلر محل – قيمت: 170 هزار و 500 دلار

ساروق فراهان – قيمت: 74 هزار و 500 دلار

زرهي پرتغالي – قيمت: 80 هزار و 500 دلار

محتشم کاشان – قيمت: 92 هزار دلار

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.