ميدان نقش جهان اصفهان زيباترين ميدان جهان


image

ميدان نقش جهان اصفهان زيباترين ميدان جهان شناخته شد

فضاي عمومي مهم است. عمومي يعني براي شما، من و فردي که کنار شما نشسته است. اين به نوعي نشان دهنده حقوق ما از فضاي يک جامعه در همه زمينه‌ها است.

ميدان عمومي مکاني براي لذت بردن عموم است، اما حوادث اخير جهاني باعث شده است که اهميت آنها بيش از بيش به چشم آيد و ماهيت نمادين اين اماکن عمومي را برجسته‌تر کند. ميدان، فضاي عمومي يا حوزه‌اي است که در آن تئوري سياست، اقتصاد، جامعه و نيز برخورد با واقعيت سياست، اقتصاد و جامعه در آن روي مي‌دهد.

استفاده از فضاي عمومي همواره به عنوان راهي براي انعکاس خلق و خوي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به کار گرفته شده است. با وجود اين، فضاي عمومي يک چيز شکننده است. و براي حفظ اين شکنندگي، معماري آن نقش مهمي دارد.

سونيا جکت، نويسنده به نام، ميدان نقش جهان در اصفهان، ايران را در سايت لندارکس بر بالاي ليست منتخب خود در بين 100 آثار يا ميدان (مربع) برجسته جهان قرار داده است. به عبارتي، ميدان نقش جهان اصفهان به عنوان زيباترين و باشکوه‌ترين معماري فضاي عمومي از لحاظ سياسي، اقتصادي، اجتماعي و مذهبي به جهانيان معرفي شده است.

ميدان نقش جهان اصفهان- ايران، يکي از شاهکارهاي معماري کهن ايران است. شکل اين ميدان بيشتر مربع است تا دايره. اين مربع زيبا و دقيق به عنوان زيبا‌ترين ميادين جهان در سال 2013 شناخته و معرفي شده است.

اين ميدان از هر لحاظ، فوق‌العاده زنده و پويا است. در چنين ميداني انبوه‌اي از مغازه و فروشگاه‌هاي سنتي، مسجد جامع، رستوران، قهوه‌خانه، فضاي سبز، آب‌نما و فضاي بسيار گسترده براي تردد راحت مردمان در نظر گرفته شده است که در کنار هم يک شهر زنده و پويا را نمايش مي‌دهند.

ميدان برتر

ميدان يا مربع نقش جهان اصفهان -ايران

اين فضا بيش از آنکه در اختيار فضاي سياست، اقتصاد و… باشد در اختيار عموم مردم از سراسرجهان است تا با خريد، کار، نيايش، غذا، سرگرمي و… از اين فضاي مربع لذت ببرند.

ميدان‌هاي ديگر اين ليست شامل: ميدان تقسيم- ترکيه، ميدان تحرير- مصر، ميدان تايمز- امريکا، ميدان کوسکو- پرو، ميدان فدراسيون- استراليا و چند کشور ديگر است.

این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.