کشف بناي عظيم مذهبي ساخته شده در دوره کوروش هخامنشي در تخت جمشيد


image

کشف بناي عظيم مذهبي ساخته شده در دوره کوروش هخامنشي در تخت جمشيد

باستان شناسان ايراني و ايتاليايي موفق به کشف بقاياي يک بناي عظيم در تخت جمشيد شده اند آنها احتمال مي دهند که اين بنا کاربري مذهبي داشته و با پشتوانه حکومت در دوره کوروش هخامنشي ساخته شده باشد.

مطالعات شهر پارسه از مدتي پيش آغاز شده است و در کاوش هاي فصل پنجم آن، در حريم درجه يک و سمت شمال غربي شهر پارسه، يک بناي بزرگ که به احتمال زياد در دوره کوروش هخامنشي ساخته شده کشف شد. اين بنا آجرهاي لعاب دار رنگي دارد که با موتيف نقش حيوانات اسطوره اي همراه است.

اين بنا در شهر پارسه يعني شهري که توسط داريوش پادشاه هخامنشي بنيان گذاشته، واقع شده است اما به نظر مي رسد زمان ساخت بنا متعلق به دوره کوروش کبیر هخامنشي بوده باشد چون نقش مايه هاي به کار رفته در آجرهاي لعاب دار بنا، شبيه به نقش مايه هايي است که در بابل و بين النهرين نيز وجود دارند.

کوروش کبیر در سال 539 قبل از ميلاد، بابل را فتح کرد و احتمالاً تعدادي از هنرمنداني که در بابل مستقر بودند به منطقه فارس کوچانده شده و اين بنا را در اين مکان ساخته اند.

از سال 521 قبل از ميلاد که داريوش يکم به قدرت رسيد تا سال 486 قبل از ميلاد که خشايارشاه روي تخت سلطنت نشست، تغيير و تحولات مذهبي زيادي انجام شد و حضور بابلي ها در شهر پارسه از اين ديدگاه پرسش برانگيز است که آيا هخامنشيان با تعامل مذهبي جامعه کاهنان بابلي در دوره داريوش بزرگ  مواجه بوده اند يا خير.

اين بنا در ابعاد 33 در 33 متر با ديوارهايي به پهناي 10 متر و هزاران آجر که تمام نماي بيروني آن داراي آجر لعاب دار است ساخته شده است و در داخل آن نيز اتاقي به ابعاد 10 در 10 متر وجود دارد.

پس از 5 سال مطالعه و کاوش، با کشف خط ميخي بابلي _ آکدي و مطالعه نقوش سمبل هاي ايزدان بابل در بنا متوجه شدند که اين بنا متعلق به آغاز دوره هخامنشي است که تا کنون در شهر پارسه ناشناخته مانده بود.

برنامه مطالعات اين فصل از کاوش ها تا چند روز ديگر به پايان مي رسد منتها با توجه به اشياي باقي مانده از اين کاوش، مطالعات همچنان ادامه دارد تا بدانند  اين بنا حکومتي است يا مذهبي. اما ترديدي در اين وجود ندارد که بسيار بزرگ بوده و براي ساخت آن به پشتوانه حکومتي احتياج داشته است با اين حال مي تواند يک بناي مذهبي از دوره هخامنشي نيز باشد.

سازه هاي معماري متعددي از بنا به جا مانده که بيشتر آنها آجرهاي لعاب دار و يک کتيبه ميخي است که در موزه تخت جمشيد نگهداري مي شوند.

اين بنا يک بناي بزرگ حکومتي است که تا به حال به دست آمده و در معماري آن به صورت گسترده از آجر به جاي سنگ استفاده شده و زمان ساخت آن نيز در دوره کوروش کبیر  بوده است.

يکي از شگفتي هاي معماري در اين بنا, از ملات اندود قير در بين آجرهاي ساختمان به منظور جلوگيري از نفوذ رطوبت در بخش فندانسيون آن استفاده شده است.

مسوالان اميدوارند به دليل اهميتي که اين بنا در تاريخ ايران دارد همچنان بتوانند کارهاي مطالعاتي آن را در سال هاي آينده ادامه دهند. بسياري از بخش هاي تخت جمشيد هنوز مطالعه نشده و به حفاظت جدي نياز دارد چون هنوز آثار ناشناخته بسياري در آن باقي مانده است.

از چند سال پيش تيم مشترک ايران و ايتاليا به سرپرستي میراث فرهنگی و دکتر پي ير فرانچسکو کاليري از دانشگاه بولونياي ايتاليا برنامه مطالعاتي شهر پارسه را انجام داده اند که در اين بين پژوهشکده ميراث فرهنگي، بنياد پژوهشي پارسه- پاسارگاد همکاري کردند و اداره ميراث فرهنگي استان فارس نيز حمايت کرده است.

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.