فرش بدذات ايراني در نيويورک


image

فرش بدذات ايراني در نيويورک

گالري لبناني تيمور گراهان نيويورک، شامگاه 7 آبان، از مجموعه‌ي فرش ايراني بدذات من -آخرين پروژه‌ي رضا درخشاني- رونمايي کرد.

اين سري آميزه‌اي‌ست از تجربيات اغراق شده‌ي تزئيني به همراه تمهيدات زرق و برقي که به مفاهيمي چون زندگي و مرگ، ايمان و ترس، عشق و نفرت و زيبايي و شرارت مي‌پردازد.

بنابراين گزارش، تناقض اين آثار در ادامه‌ي تجربيات پرفورماتيو درخشاني اشاره‌اي‌ست به ماهيت سياسي شده‌ي سنت.

درخشاني طي يک دهه‌ي اخير با تاکيد بر فضاسازي دو بعدي هنر ايراني و نيز گروتسک هنر دکوراتيو به دستاوردي شخصي از آبستره هيبريدي رسيده است.

چندي قبل نيز آثار نقاشي اين هنرمند در گالري کاشيا هيلدبرند لندن و گالري اپراي پاريس به نمايش درآمده بود. نمايشگاه گراهان نيويورک تا 12 آذر 1392 ادامه خواهد داشت.

این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.