آینه


image

آینه

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست   
دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست
حاصل خیره در آینه شدن‌ها آیا              
دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟!
بی‌سبب تا لب دریا مکشان قایق را        
قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست
آه در آینه تنها کدرت خواهد کرد            
آه! دیگر دمت ای دوست مسیحایی نیست
آنکه یک عمر به شوق تو در این کوچه نشست      
حال وقتی به لب پنجره می‌آیی نیست
خواستم با غم عشقش بنویسم شعری           
گفت: هر خواستنی عین توانایی نیست

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.

یک دیدگاه برای ”آینه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.