گوگل حلال راه اندازی شد.Google was launched solvent


جستجوگرگوگل پاکستانی

Google was launched solvent

 
Pakistani Muslim researchers have launched an Internet search engine.
And to block anti-Islamic websites content.
This search engine is fitted with a special filtering system is based on Islamic law, will block content is prohibited.
This is called search engine Halalgoogling replacement for the current search engines, which requires the Muslims did not respond.
Search engine designers say: everyone has the right to enjoy the opportunities the Internet offers, train and use it for work.
Everyone can benefit from the results of science, of literature, technical information, business services, manufacturing and benefit.
However, this right must be based on religion and religious interests of our religious brothers and sisters.
For this reason, Muslim scholars developed this search engine, make sure the contents are contrary to the principles of Islam and Muslims is not available.

گوگل حلال راه اندازی شد

پژوهشگران پاکستانی یک موتور جستجوی اینترنتی اسلامی راه اندازی کرده اند.
و وب سایت های دارای محتوای ضد اسلامی را مسدود می کند.
این موتور جستجو به یک سیستم فیلترینگ خاص مجهز است؛ که بر اساس قوانین شرع اسلام، محتوای حرام را مسدود می کند.
این موتور جستجو که Halalgoogling نام دارد، جایگزینی برای موتور های جستجوی کنونی است، که نیاز مسلمانان را پاسخ نمی گوید.
طراحان این موتور جستجو می گویند: هر کسی حق دارد از امکاناتی که اینترنت عرضه می کند لذت ببرد، آموزش ببیند و از آن برای کار استفاده کند.
همه می توانند از نتایج دستاوردهای علمی، ادبیات مختلف، اطلاعات فنی، خدمات تجاری، تولید و غیره بهره مند شوند.
با این حال، این حق، باید بر اساس دین و شرع و منافع خواهران و برادران دینی ما باشد.
به همین دلیل، محققان مسلمان با طراحی این موتور جستجو، اطمینان می دهند، محتوای قرار گرفته در دسترس مسلمانان برخلاف اصول دین اسلام نیست.
D
Advertisements

یک دیدگاه برای ”گوگل حلال راه اندازی شد.Google was launched solvent

  1. قابل توجه مریم خانم محمودی!(Mrm Mahmoodi) شما در ایران چه کار میکنید که پاکستانیا میسازند و شما نمیسازید. اونا فعالند و شما ساکت؟ بجنبید تا عقب نمونید….

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.