خانه دايي جان ناپلئون به مزايده گذاشته شد !


OnlineNewsImage

خانه دايي جان ناپلئون به مزايده گذاشته شد !

بر اساس آنچه که عنوان شده است، 2.2 درصد از 30 سهم خانه تاريخي دائي جان ناپلئون به ارزش يک ميليارد و هفتاد ميليون تومان به مزايده گذاشته شد.

خانه دائي جان ناپلئون، خانه اتحاديه و يا خانه امين السلطان که در زمان قاجار سنگ بناي آن گذاشته شد و در سال 1353 محل فيلم برداري سريال دايي جان ناپلئون بود در سال در سال 1371 ثبت ملي و در نهايت در سال 1389 با راي ديوان عدالت اداري از اين فهرست خارج شد تا اينکه روز گذشته 2.2 درصد از 30 سهم آن به ارزش يک ميليارد و هفتاد ميليون تومان به مزايده گذاشته شد. اين مقدار سهم مساحتي معادل 590 متر از 7982 زمين اين خانه باغ است که اکنون مالک آن خانواده اتحاديه هستند.

اين خانه متعلق به محمد ابراهيم ، آبدارچي و دواب (چهارپادار) ناصرالدين شاه بود که بعدها به امين السلطان ملقب شد و در لاله زار تهران باغ هايي را ابتياع و خانه اي نيز در آن احداث کرد .

بعدها پسر دومش ميرزا علي اصغر خان امين السلطان که صدراعظم (ناصرالدين شاه ، مظفرالدين شاه و محمدشاه) بود در آن باغ ساکن شد ، امين السلطان دوم بعدها به صاحب جمع ، امين الملک، اتابک اعظم و … ملقب که پس از ترور به دست عباس تبريزي قسمتي از باغ و خانه مورد اشاره را در سال 1295 به رحيم اتحاديه تبريزي که مالک املاک جلاليه (دانشگاه تهران فعلي) فروخته و مابقي در طول زمان تبديل به مغازه ، سينما و … شد و در نهايت امر خانه اتحاديه پس از مرگ رحيم اتحاديه در سال 1313 به دست وراث آن افتاد.

پس از ثبت خانه و باغ اتحاديه در سال 1384 قيمت ملک 4 ميليارد و 900 ميليون تومان کارشناسي شد که وراث اتحاديه با تخفيف 500 ميليوني راضي به فروش شدند اما پول نقد مي خواستند ، سازمان ميراث از اين خريد منصرف و شهرداري تهران با خريد به صورت تهاتري موافقت کرد اما مالکين خانه و باغ اتحاديه خواستار پول نقد بودند. در نهايت مالکين به دنبال خروج ملک از ليست آثار ملي شدند که با حکم ديوان عدالت اداري اين خانه از فهرست ميراث ملي بيرون آمد.

در توضيحات مزايده حاصل از فروش اين خانه آمده که پاسخگويي به ادعاي احتمالي ميراث فرهنگي به عهده خريدار است!

واقعا» متاسف که اینگونه آثار با ارزش ملی را به حراج گذاشته و لایق نگهداری از نیستند. متاسف برای میراث فرهنگی (ضد فرهنگی) ایران! نالایقها و …..
Advertisements