پیشنهاد به مدیریت محترم بالاترین


پیشنهاد به مدیریت محترم بالاترین.

ضمن عرض تشکر 

منهم با این پیشنهاد موافقم و تقاضای گنجاندن آنرا دارم.

این یکی از بهترین پیشنهادات باارزش است و لازمه این سایت بزرگ و کارآمد.

امیدوارم که به این مهم جامه عمل پوشانده شود.

با تشکر و احترام

Advertisements